HOME INFO MAGALIES EVENINGS MEMBERSHIP

                             The Hiker's Credo


 

 

 

 

 

Vertical Scroll: The Hikerís Credo
No person has the right to enjoy and use what nature has to offer unless he or she is prepared to accept the responsibility of protecting and conserving our natural heritage.
 

 

Code of Conduct

 • I will respect private and public property and will not set foot upon private property without the permission of the owner.

 • I undertake to familiarise myself with information concerning the rules, regulations and laws of any hiking route and to observe them.

 • I undertake to ascertain, to the best of my ability, the precincts of the hiking route on which I find myself.

 • I undertake to cause no damage to the property on which I find myself and to leave fences, signs and buildings in the same (or better) condition as that in which I have found them.

 • I undertake to leave gates as I have found them.

 • I undertake to light fires only in designated areas and to ensure that the fires are extinguished before I leave.

 • I undertake not to litter.

 • I undertake not to paint or scratch my name, or any other sign, on trees, rocks etc and to leave rock-drawings in the same condition as I have found them.

 • I undertake not to pollute water sources in any way, or to use ordinary soap in them.

 • I undertake to cooperate with the leader of the hike and those appointed above me in a leadership position for the duration of the hike.

 • I undertake to cherish and preserve our natural heritage.

 • I undertake to be courteous at all times and conduct myself in such a way that I do not cause offence.

 • I undertake to encourage other hikers to appreciate and preserve the environment.
   


 

 

 

 

 

Vertical Scroll: Die Voetslaner se Credo
Geen mens het die reg om dit wat die natuur bied, te geniet en te gebruik tensy hy of sy bereid is om die verantwoordelikheid te aanvaar om ons natuurlike erfenis te beskerm en te bewaar.

Gedragskode

 • Ek sal persoonlike en openbare eiendom respekteer en privaat eiendom nie sonder die toestemming van die eienaar betree nie.

 • Ek onderneem om my te vergewis van inligting omtrent die reŽls, regulasies en wette van enige voetslaanroete en om dit na te kom.

 • Ek onderneem om, na die beste van my vermoŽ, die grenslyne van die voetslaanroete waarop ek my bevind, vas te stel.

 • Ek onderneem om geen skade op die eiendom waarop ek my bevind aan te rig nie en om heinings, tekens en geboue in dieselfde (of beter) toestand te laat as waarin ek dit gekry het.

 • Ek onderneem om hekke te laat soos ek dit gekry het.

 • Ek onderneem om slegs in die aangeduide plekke vuur te maak en te verseker dat die vure geblus is voor ek vertrek.

 • Ek onderneem om nie rommel te strooi nie.

 • Ek onderneem om nie my naam of enige ander teken op bome, rotes, ens te verf of te krap nie en om rotstekeninge in dieselfde toestand te laat as waarin ek dit gekry het.

 • Ek onderneem om waterbronne op geen manier te besoedel, of gewone seep daarin te gebruik nie.

 • Ek onderneem om vir die duur van die stap my samewerking aan die aangewese stapleier en diegene wat in Ďn leiersposisie bo my aangestel is, te verleen.

 • Ek onderneem om ons natuurerfenis te waardeer en te bewaar.

 • Ek onderneem om te alle tye hoflik te wees en my so te gedra dat ek nie aanstoot gee nie.

 • Ek onderneem om ander voetslaners aan te moedig om die omgewing te waardeer en te bewaar.


Drawn up by the former Hiking Federation.

Thanks to Mr Hans Steyn who supplied us with an old Hiking Federation pamphlet containing the above Credo and Code of Conduct.

Top of page